Datum objave :

Poseta solarnoj elektrani u blizini Lapova

16.10.2023.

U tri video klipa smo sumirali naše stavove o temama koje se tiču neadekvatnog planiranja korišćenja površina za iskorištavanje solarne energije. Na koji način dolaze u sukob litijumski i ugljeni lobi? Postavljamo pitanje zašto reverzibilne hidrocentrale ne prate ekspanziju solarnih elektrana, stimulišući time uvoz litijumskih baterija. Takođe, objašnjavamo dugoročnu važnost odnosa stabilnih poljopr. prinosa i stabilne energetike.

PODELI NA: