Datum objave :

Dodatni materijal i analiza povodom posete termoenergetskom kompleksu ,,TE-KO Kostolac”

Zvezdan Kalmar govori o nedostatku studija različitih procena uticaja o delovanju termoelektrane,,Kostolac B3″ na životnu sredinu ali i na ekonomiju Republike Srbije, kroz dalji upliv CO2 taksi. Postavlja se pitanje koje sve ekonomske i ekološke posledice može da izazove stavljanje u rad jednog nelegalnog objekta. Takođe to je i analiza niza dodatnih troškova koje bi termoelektrana ,,Kostolac B3″povlačila sa sobom tokom gotovo čitavog 21. veka, koliko je planirana njena tehnička operabilnost.

PODELI NA: