Datum objave :

Poseta termoenergetskom kompleksu ,,TE-KO Kostolac”

Kličevac, kod Drmna, 13.05.2024.

Zvezdan Kalmar govori o uticaju termoenergetskog kompleksa ,,Kostolac” na okolinu ali celu Republiku Srbiju, kako sa ekološke tako i sa ekonomsko-društvene strane. Pokrećemo temu investicija u remont TE ,,Kostolac B1” i TE ,,Kostolac B2”, ujedno govorimo o nelegalnosti gradnje TE ,,Kostolac B3”. Tu je i stavka nelegalnog proširenja kapaciteta kopa ,,Drmno”, kao dodatna posledica ovih investicija.

PODELI NA: