Konkurs „Religija i klimatske promene“

Konkurs za medijske priloge:

A) Objavljeni ili još neobjavljeni novinarski članci dužine do 10.000 karaktera i uz minimum jednu fotografiju

B) Objavljeni ili još neobjavljeni montirani ili nemontirani video zapis maksimalne dužine do 5 minuta (šalje se link na kojem se nalazi prilog)

Radovi treba da dodiruju temu „Religija i klimatske promene“ u vidu intervjua sa sveštenim licima, poznavaocima teologije, reportaže ili prikaz primera dobre prakse u kojima se spaja ekologija i crkva, od ekoloških rešenja u manastirima do organskog uzgoja hrane za potrebe crkvene zajednice (tradicionalnih verskih zajednica).

Sve radove će pregledati komisija u sastavu koordinator Zvezdan Kalmar, urednik Pera Marković i saradnica Aleksandra Knez-Milojković, te će doneti odluku o proglašenju nagrada.

Radovi treba da promovišu duhovne i ekološke vrednosti i jačaju svest o ulozi religije u sferi zaštite i ljubavi prema prirodi.

Fond nagrada je izražen u bruto iznosu koji dobija nosilac svih autorskih prava. Ovaj iznos autor potencijalno deli sa drugim realizatorima (fotograf, kamerman, montaža, postprodukcija, osvetljenje, zvuk itd) po vlastitom nahođenju:

Prva nagrada u kategoriji A je: 50.000 dinara

Druga i treća nagrada u kategoriji A su: 30.000 dinara

Posebne nagrade žirija u kategoriji A dva puta po 20.000 dinara

Prva nagrada u kategoriji B je: 90.000 dinara

Druga i treća nagrada u kategoriji B su: 50.000 dinara

Posebne nagrade žirija u kategoriji B dva puta po 30.000 dinara

Napomena: svi pristigli radovi će biti objavljeni na interent stranici www.orthodox-green.com

Svi autori mogu da pošalju neograničen broj radova u obe kategorije, ali moraju da pruže saglasnost za objavljivanje bez nadoknade. Ukoliko je rad već objavljen u nekom mediju i autor ne raspolaže autorskim pravima, mora da traži pristanak vlasnika autorskih prava. Šalje se ime autora sa kontaktom, link za video prilog – za štampane medije sa linkom ili članak i fotografije u dodatku, te skenirana saglasnost za objavljivanje.

Rok za slanje priloga je 4. juni 2021.

na email: office@kors.org.rs

Dodatne informacije Pera Marković 063/8842543

Podeli na :

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on facebook

Detalji objave :

Оставите одговор