Datum objave :

Pokretanje inicijative za izmenu Zakona o rudarstvu

Zajedno sa našim saradnicima iz okoline Bora i Kostolca, na osnovu dosadašnjeg iskustva sa terena, pokrećemo inicijativu za izmenu pogubnog i necivilizacijskog Zakona o rudarstvu. Na konferenciji za medije izneli smo niz iskustava i argumenata koji govore u prilog takve akcije.

Press centar UNS, Beograd, 28.06.2023.

PODELI NA: