Datum objave :

Video izjava na temu korišćenja uglja u Republici Srbiji :

Koje sve ekološke, ekonomske i pravne probleme Republika Srbija može da iskusi ukoliko nastavi sa gradnjom termoelektrane ,,Kolubara B” i ,,Kostolac B3”? Da li su nam zaista potrebni dodatni termoprojekti na ugalj?

PODELI NA: